Hier kom je toe op onze kinderafdeling, met een moeilijker woord ook wel pediatrie genoemd.

Dit is de verpleegpost. HierĀ meld je je aan.

Dit is de wachtplaats.

Hier moet je soms even wachten voor je in de onderzoekskamer binnen kan.

Hier doet de verpleegkundige een opnamegesprek.

Je wordt er gewogen en je krijgt een naamband om je arm. De verpleegkundige meet je temperatuur.

Als dit nodig is, krijg je hier een infuus.

Zo ziet een kamer er uit.

In deze kamer kan je mama of papa bij je slapen.

Dit is de speelhoek. Hier kan je spelen, knutselen of schoolwerk maken samen met de speljuffen.