Deze website is eigendom van het AZ Sint-Lucas Brugge vzw.

Adres maatschappelijk zetel

AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Sint-Lucaslaan 29
B-8310 Brugge (Assebroek)

Gebruiksvoorwaarden

Het AZ Sint-Lucas biedt u deze website en de informatie op deze website aan onder de hierna vermelde algemene voorwaarden.
Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch deze algemene voorwaarden.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die het AZ Sint-Lucas besteedt aan het samenstellen, publiceren en actueel houden van de informatie op deze website, is het mogelijk dat zich onjuistheden of onvolledigheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers derhalve geen rechten ontlenen.
Alle aangeboden informatie is algemeen van aard en niet afgestemd op individuele personen of specifieke omstandigheden en kan niet als diagnose, therapie of advies aangewend worden. Persoonlijke informatie en advies kan enkel door een arts of bevoegde dienst verschaft worden. Voor gerichte adviezen over uw gezondheid raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of behandelende arts-specialist.
Het AZ Sint-Lucas heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Het AZ Sint-Lucas geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites. Hoewel deze links of verwijzingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gekozen worden, draagt het AZ Sint-Lucas geen verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van deze links en kan het dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die uit deze inhoud zou resulteren.
Beweringen en opinies opgenomen in artikels en mededelingen op de website, zijn die van de respectievelijke auteurs en niet die van de redactie, de sitebeheerder of het AZ Sint-Lucas in het algemeen.
De inhoud van deze website is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van het AZ Sint-Lucas en is beschermd door het auteursrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht. Zij mag kosteloos mits bronvermelding enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van gebruik, verspreiding of publicatie in welke vorm dan ook is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het AZ Sint-Lucas.
De inhoud of het gebruik van deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacy

Het AZ Sint-Lucas verzamelt via deze website geen persoonsgegevens tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Zij zullen uitsluitend worden aangewend voor de door u gevraagde diensten of informatie. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet ter beschikking gesteld van derden.
De Wet van 08-12-1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verleent u toegang tot uw gegevens die in onze bestanden opgenomen zijn. Indien nodig, kan u vragen om deze te corrigeren of aan te vullen.
Tijdens het surfen op onze website kunnen bepaalde anonieme gegevens van niet persoonlijke aard passief ingezameld worden door middel van IP-adressen, cookies en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische of statistische verwerkingen maar nooit ter identificatie van individuele personen.
Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot de website van het AZ Sint-Lucas kan u contact opnemen met de centrale webbeheerder via info@stlucas.be.